ΝA-MA-TA
Eaux courantes. Pluriel du mot grec ancien [νάμα, -ατος], eau courante, eau de source

Διπλή άρθρωση
Διάλογοι καμπύλης
Αλυσιτελής συνεύρεση
Ηχώ του νερού

Σαν ένα από-τύπωμα και αυτός ο συμμετρικός σχεδιασμός της Χριστίνας Σαραντοπούλου, εγκλείει και ταυτόχρονα αποδίδει με εξωστρέφεια την εσωτερική αρμονία μυστικών της Φύσης. Έτσι δηλώνεται ένα γίγνεσθαι από αισθητικούς κανόνες που οδηγούν σε ανασύσταση μνημονικού puzzle ή σε μια μεταμόρφωση αλληγοριών του χρόνου.
Στολίδι/κόσμημα με την πρωταρχική σημασία της λέξης, μας οδηγεί σε ένα κατενώπιον, ώστε να διαισθανθούμε κατά την θέασή του την ποιητική διάσταση της ατέρμονης κίνησης.
Οι συμβολικοί του κώδικες, καθώς αυτοί μετατοπίζονται στην ιδιωτική σφαίρα, αναγάγουν αυτό το «κόσμημα» σε αναθηματικό μενταγιόν του οίκου, σε ξόρκι και έμβλημα καλής τύχης.
Επιπλέον, πρόκειται αναμφίβολα για ένα δείγμα υψηλής Τέχνης, τεκμήριο διαχρονικής αναζήτησης της ομορφιάς μέσω των αρχέτυπων ιδεών της εικόνας.

Θάλεια Στεφανίδου
Ιστορικός /Κριτικός Τέχνης - Curator